Storno podmínky

Zrušení účasti před začátkem akce

Pokud zrušíte svoji účast 49 dní před začátkem kurzu vrátí se vám celá částka minus 500 Kč na osobu.

Pokud zrušíte svoji účast 28 dní před začátkem kurzu, vrátí se vám celá částka minus záloha.

Pokud zrušíte svoji účast 14 dní před začátkem kurzu, bude vám vrácena polovina uhrazené částky.

Po zrušení účasti ve 14 dnech před začátkem kurzu se uhrazená částka nevrací.

V případě předložení potvrzení o zrušení z vážných zdravotních či rodinných důvodů ve 14 dnech před začátkem kurzu se vám vrátí celá částka minus záloha.

Záloha, kterou platíte pro rezervaci místa, slouží jako záruka pro výdaje spojené s pořádáním kursu.

Při zrušení účasti na akci ze strany účastníka se uhrazená záloha nevrací, ať jsou důvody k neúčasti jakékoli.

V případě, že sami najdete za sebe náhradu, je možno na ni vaši zálohu převést. Toto neplatí, pokud se vámi uvedená osoba na tuto akci již předtím sama přihlásila.